Support > Hjälpcentral > E-post > Webbmail (Smartemail) > Introduktion – Smartermail (Webbmailen)


Introduktion – Smartermail (Webbmailen)
Innehållsförteckning

 • Inledning
 • Administration
 • Användare
 • Kontoinställningar
 • Autosvar (semestermeddelande)
 • Smartermail klientvertyg (sync med e-postklient)
 • E-postlista
 • E-post / använda sitt konto
 • Skicka e-post
 • Läsa e-post
 • Hantera e-post
 • Avancerade funktioner
 • Koppla e-postkonto till ett e-postprogram
 • SmarterMail klientverktyg

Inledning

Välkommen till Smartermail, din webbmail på nätet. Oavsett var du befinner dig kommer du alltid åt din e-post, så länge du har tillgång till en dator med Internetanslutning.

För att administrera din e-postjänst hos oss loggar du in i kontrollpanelen (Direct Admin) och klickar sedan på mail.

Med SmarterMail kan du organisera dina kontakter, möten, e-post säkert eftersom det tas backup varje natt.

 

Administration

För att administrera e-posten för ditt domännamn loggar du först in i kontrollpanelen och följer instruktionen nedan:

DirectAdmin (Linux)
Logga in i kontrollpanelen --> Klicka på länken "Mail Administration" --> Klicka på "Manage domain" för den domänen det gäller --> Du kommer nu in i webbmailen med administrativa rättigheter och kan nu börja administrera.


Websitepanel (Windows)
Logga in i kontrollpanelen --> Under "Hosting Spaces" Ställ mus-pekaren på mail-ikonen för det konto det gäller och välj vad du vill göra.

 

Användare

Det första vi ska göra är att skapa våra e-postkonton som ska användas. Logga in enligt stycket ovan och välj "Inställningar" --> "Domäninställningar" --> "Användare".

Här kan vi:

 • Skapa användare
 • Redigera användare
 • Ta bort användare

För att skapa en användare klicka på ”Ny” och ange sedan enligt följande bild (namn, lösenord två gånger, antal mb utrymme):

Man kan ändra lite inställningar i övriga flikar samt stänga av ”graylisting” (ett spamfilter) för kontot. Tryck på ”Spara” när klart.

Observera lösenordet ska bestå av minst: En versal, en gemen, en siffra, ett specialtecken och minst 6 tecken långt.

För att redigera en befintlig användare dubbelklicka på namnet och gör ändringar.

För att ta bort en användare kan man kryssa i rutan till vänster om användarnamnet och välj ”Ta bort”.

Alias skapas under ”Alias” i menyn. Ange ett namn på alias och sedan vilken/vilka e-postadresser som den ska hänvisa till. Alias tas bort eller redigeras på samma sätt som vanliga e-postkonton.

 

Kontoinställningar

För att göra ändringar för din e-postadress logga in med din e-postadress och lösenord. Välj sedan Inställningar àInställningar à Kontinställningar så ser du samma bild som nedan:

Här kan du ändra visningsnamn, lösenord, signatur m.m.

 

Autosvar (semestermeddelande)

När du är inloggad väljer du Inställningar àInställningar à Mitt Autosvar för att lägga in ett automatiskt meddelande som avsändaren får som svar. Under fliken ”Alternativ” klickar du i ”Aktivera autosvar”, övriga två är valfria men rekommenderar du har alla ikryssade. Under andra fliken anger du ditt meddelande. Se bilderna nedan:

 

 

 

E-postlistor

Här kommer en instruktion hur e-postlistor fungerar i Smartermail.
Det kräver att kundens e-postdomän innehåller stöd för e-postlistor (det ingår som default i alla, men det kanske kan finnas någon som inte har det påslaget. Det styr man i så fall under Domäninställningar – Begränsningar)

 1. Logga in som domänadministratör
 2. Gå till Inställningar -> Domäninställningar -> E-postlistor och klicka på E-postlistor
 3. Klicka på knappen ”Ny” för att skapa en lista
 4. Fyll i namn (adressen till e-postlistan blir namn@domän.se), välj moderator (någon av användarna som finns på domänen, exempelvis admin), tillåtna skribenter (här kan man välja om alla ska få skicka till listan, endast de som är prenumeranter eller om endast moderatorn/kontrollanten ska få skicka).

Om man vill kan man även sätta ett lösenord på listan, då anger man det på skapa-sidan, och måste sedan för att kunna skicka till e-postlistan dels uppfylla kraven för att få skicka (exempelvis prenumerant-krav om man ställt in det) samt måste ange lösenordet inom ”[:” ”:]” först i ärenderaden.
Exempel: Om du skapar en lista som tillåter att prenumeranter att skicka till listan och sätter lösenordet hej123 så måste man för att skicka e-post till listan dels vara prenumerant samt börja ärendet på mailet med ”[:hej123:]”.

 1. När e-postlistan är skapad är det dags att lägga till prenumeranter. Detta görs under Inställningar -> Domäninställningar -> E-postlistor och väljer ”Prenumeranter”. Därefter tryck på ”Ny” och mata in e-postadress, gå sedan in under fliken/undermenyn E-postlistor och kryssa i den/de e-postlistor som e-postadressen ska prenumerera på.
 2. Klart.

 

E-post / använda sitt konto

När vi logga in i Smartermail så ser vi en översikt på förstasidan. Kalender, utrymme m.m. Härifrån kan vi navigera enligt följande:

 • E-post – läsa / skicka e-post
 • Samarbeta – Hantera kontakter, kalender, uppgifter, anteckningar
 • Arbetsyta – Kommer snart
 • Rapporter – Få information och statistik över ditt konto (som administrator ser man för hela domänen, alla användare)
 • Inställningar – hantera kontoinställningar

Skicka e-post
För att skicka e-post klicka först på E-post-ikonen och sedan ”Nytt meddelande”. Skriv mottagare, alternativt välj från kontaktlisatan om sådan är skapad via ”Samrabeta”, och ditt meddelande. Tryck på ”Skicka” när du är färdig.

OBS! En kopia av meddelandet sparas i skickat-mappen ENDAST om man kryssat i rutan ”Spara kopior av sända meddelande”:

Inställngar à Inställningar à Kontoinställningar à Fliken ”Författa”.

Läsa e-post
Klicka på ett e-postmeddelande så ser du en förhandsgranskning (om det är valt så under inställningarna). Alternativt kan du dubbelklicka på ett meddelande för att få upp en ny ruta med meddelandet.

Hantera e-post
Du kan via menyn välja vad du ska göra med ett markerat meddelande. Markera, Flytta, Ta bort eller söka efter ett meddelande. Du kan även välja

 

Avancerade funktioner

SmarterMail klientverktyg
Smartermail kan synkroniseras mot olika klienter (e-postprogram). För att ladda hem en klient logga in på din webbmail och gå till Inställningar à SmarterMail klientverktyg enligt bilden nedan:

Ta hem den klient som passar och installera. I din klient kan du sedan välja och ställa in hur synkroniserien ska hanteras.Hjälpte svaret dig?

Lägg till i favoriter Lägg till i favoriter    Skriv ut denna artikeln Skriv ut denna artikeln

Läs även
Kontakter/grupper (Visningar: 495)
Activesync (Webbmailen) (Visningar: 514)

Språk: