Support > Hjälpcentral > Virtuell server


Ansluta till sin Windows Server (RDP)
När du fått din server av VirtualCenter, har du fått ett ip-nummer av oss. Det...
Installera fjärranslutning (SSH)
I detta kapittel tar vi på virtuelCenter upp hur du enkelt installerar SSH om din server...
OpenVZ - Instruktioner
Börja logga in på virtualcenters kontrollpanel enligt det användarnamn och...
SSD VPSer ingen SWAP?
Svaret på denna fråga är väldigt enkel, Det är för att vi vill...
Vad gör jag om jag behöver hjälp?
Har du problem med din virtuella server och vill ha hjälp så kan vi hjälpa dig...

Språk: